راه های حذف طلاق از شناسنامه

حذف طلاق از شناسنامه طبق ماده 33 قانون ثبت احوال امکان پذیر است .

طلاق به معنی پایان دادن قانونی به ازدواج و جدایی همسران از یکدیگر است . در پس آن زوجین همواره دغدغه حذف کردن نام همسر قبلی خود از شناسنامه را دارند و تمایلی ندارند نام و نشانی از همسر قبلی خود در شناسنامه آنها وجود داشته باشد .

طرح حذف طلاق از شناسنامه

سازمان ثبت احوال طبق ماده 33 موظف است تمامی وقایع ازدواج ، طلاق ، فرزند ، وفات به هر تعداد که باشد را در المثنی شناسنامه افراد ثبت کند . سازمان ثبت احوال چند سال پیش خبری از پیش نویس طرحی داد که طبق آن واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه پاک خواهد شد که این طرح با مخالفان و موافقان زیادی مواجه شد .

مخالفان این طرح که از طرف دولت هم طرح مورد تأیید نهایی قرار نگرفت بر این باور هستند که حذف طلاق از شناسنامه زنان مطلقه موجب سوء استفاده افراد سود جو قرار خواهد گرفت و این کار موجب مخفی کردن طلاق قبلی از همسر جدید خواهد بود . این عده از مخالفان می گویند در صورت ازدواج مجدد زوجه و مخفی کردن سابقه طلاق از همسر جدید ممکن است بعد از زندگی زوج متوجه این موضوع شده و موجبات طلاق را به همراه داشته باشد ، که این امر خود موجب افزایش آمار طلاق خواهد شد .

موافقان این طرح نیز بر این باورند که یکی از اثرات منفی و مخرب در ذهن و روان زنان وجود واژه طلاق در شناسنامه آنهاست . حذف طلاق از شناسنامه زنان به منزله کتمان طلاق نیست و زوجین می توانند قبل از ازدواج نسبت به استعلام از ثبت احوال اقدام نمایند .

با توجه به موافقان و مخالفان این طرح سازمان ثبت احوال در حال آماده کردن پیش نویس دوباره طرح حذف طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به دولت است و این در حالی است که قبلاَ این طرح با مخالفت مجلس روبرو شده است .

تصویب قانون حذف کلمه طلاق در شناسنامه

با توجه به مطالب ذکر شده قانون حذف طلاق از شناسنامه طبق ماده 33 قانون ثبت احوال می باشد که مقرر می دارد «  کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر کل ثبت وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت . در المثنای شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد . ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد ».

لازم به ذکر است که قانون و یا لایحه جدیدی در مورد حذف طلاق از شناسنامه به تصویب نرسیده است و همچنان حذف طلاق از شناسنامه طبق ماده 33 قانون ثبت احوال انجام می پذیرد .

در ناصح یار بخوانید!  دختر باکره و قوانین مربوط به ازدواج آن

حذف نام فرزند از شناسنامه بعد از طلاق

بسیاری از افراد بعد از طلاق و خصوصاَ در زمانی که بعد از طلاق حضانت فرزند به عهده آنها نیست در صدد پاک کردن نام فرزند از شناسنامه هستند که این کار به هیچ وجه امکان پذیر نیست و نمی توان مشخصات فرزند را از شناسنامه حذف کرد . امکان حذف نام فرزند از شناسنامه وجود ندارد و فرزند از پدر و مادر خود ارث نیز خواهد برد .

شرایط و قوانین حذف طلاق از شناسنامه

طلاق به معنی پایان دادن قانونی به زندگی و جدایی همسران از یکدیگر است . و در پس آن زن و مزد همواره دغدغه پاک کردن نام همسر قبلی خود را از شناسنامه دارند و تمایلی ندارند نشانی از همسر و زندگی قبلی آنها در شناسنامه وجود داشته باشد .

طبق ماده 33 قانون ثبت احوال عمل کرد که مقرر می دارد « کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر کل ثبت وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت . در المثنای شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد . ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد ». برای تشریح این ماده ابتدا به توضیح انواع طلاق خواهیم پرداخت .

اقسام طلاق

طبق ماده 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی 

طبق ماده 1145 در موارد زیر طلاق بائن است :

 • 1 _ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .
 • 2 _ طلاق یائسه
 • 3 _ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .
 • 4 _ سومین طلاق که بعد از سه طلاق متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید .

توضیح انواع طلاق : 1 _  طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود یعنی زوجه دوشیزه باشد و باکرگی خود را از دست نداده باشد و از همسر خود جدا شود طلاق بائن گفته می شود و عده ندارد و دختر می تواند بعد از طلاق بلافاصله شوهر نماید .

2 _ طلاق یائسه : به طلاقی که زن در آن عادت ماهانه نداشته باشد و حداقل سن برای این طلاق 50 سال به بالا می باشد .

3 _ طلاق خلع : طبق ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد .

در ناصح یار بخوانید!  تشریفات طلاق و شرایط آن براساس قانون جدید [شرح مراحل طلاق]

4 _ طلاق مبارات : طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد .

در توضیح طلاق رجعی طبق قانون مدنی به طلاقی گفته می شود که زوج در زمان عده شرعی و قانونی به زنی که طلاق داده می تواند رجوع کند .

با توجه به توضیحاتی که در مورد انواع طلاق خدمتتان عرض کردیم برای اینکه بتوان در المثنی شناسنامه زوج یا زوجه واژه طلاق و اسم همسر قبلی را حذف کرد باید طلاق قبل از نزدیکی صورت بگیرد و زوجه باکره و غیره مدخوله باشد .

در صورتی که طلاق به اقسام دیگر صورت گیرد که انواع دیگر آن نشان دهنده عدم بکارت زوجه و بانو بودن آن است در المثنی شناسنامه زن یا مرد واژه طلاق حذف نخواهد شد و نام همسر قبلی در شناسنامه جدید نیز ثبت و نوشته خواهد شد .

راه های حذف طلاق از شناسنامه

 • 1 _ باکره بودن زوجه : برای حذف نام همسر قبلی و واژه طلاق در شناسنامه ، زوجه باید دوشیزه باشد و عمل زناشویی رخ نداده باشد و بکارت زوجه باید در حکم طلاق صادر شده از دادگاه ثابت شده و قید شده باشد . لازم به ذکر است اثبات باکرگی زوجه توسط پزشکی قانونی و یا پزشک مورد تایید دادگستری صورت خواهد گرفت .
 • 2 _ ازدواج مجدد : برای حذف طلاق و نام همسر قبلی از شناسنامه زن و مردی که رابطه زناشویی داشته و یا حتی فرزند دارند و از همدیگر جدا شده اند تنها با انجام ازدواج مجدد و ثبت آن در دفترخانه ثبت ازدواج و ثبت شناسنامه آنها امکان حذف نام همسر قبلی وجود دارد .

مدارک لازم

همان طور که در بالا توضیح داده شد راه های حذف طلاق از شناسنامه به دو شکل خواهد بود . 1 _ برای زوج و زوجه ای که رابطه زناشویی نداشته اند و زوجه باکره است و 2 _ برای زن و مردی که رابطه زناشویی برقرار شده باشد .

در صورتی که طلاق بائن غیرمدخوله باشد و زوجه باکره باشد مدارک لازم شامل 1 _ اصل حکم دادگاه 2 _ سند طلاق نامه 3 _ گواهی بکارت  4_ شناسنامه می باشد .

لازم به توضیح است که این رویه شامل زوج نیز می باشد .

در صورتی که طلاق به اقسام دیگر صورت گرفته باشد زن و مرد برای حذف طلاق از شناسنامه خود و پاک کردن نام همسر قبلی خود از شناسنامه همان طور که عرض شد باید ازدواج مجدد نموده و ازدواج آنها در دفتر ثبت ازدواج و شناسنامه ثبت شده باشد . و برای حذف نام همسر قبلی اصل سند ازدواج جدید و شناسنامه زوجین ( زن و یا مرد جدیدی که با آن ازدواج کرده اند ) لازم می باشد .

2 نظرات
 1. اسیه می گوید

  سلام من ۵۳ سالمه ومدت ۲۳ سال باشوهرم زندگی کردم والان مدت ۱۲ ساله جداشدم و بچه ام ندارم چون بچه دار نمیشد الان مدت ۶ ماه فوت کرده من هم ازدواج نکردم ومیخ.ام اسمشو از شناسنامه حذف کنم من در این چند وقت ۲۳ سال نزدیکی نداشتم و رده بکارت رو خودم برداشتم چون نمیتونست وپدرم هم نمی است جدا بشم والان نمیدونم چکار کنم چون اسمش اذیتم میکنه

  1. محمد ناصح منصوری می گوید

   سلام
   در مورد راه های حذف طلاق از شناسنامه توضیحات کامل در متن بالا داده شده و امکان حذف طلاق از شناسنامه فقط به دو صورت خواهد بود .
   1 _ زوجه باکره باشد .
   2 _ در صورت عدم بکارت ازدواج مجدد انجام گیرد .
   راه دیگری برای حذف طلاق متأسفانه وجود ندارد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.