طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

مطابق شرع اسلام هیچ مردی حق ندارد بیشتر از چهار زن در نکاح داشته باشد .

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج ، برای زوجه این امکان را به وجود می آورد که در صورت اثبات این موضوع ، از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند . طلاق حقی است که از نظر قانونی به مرد داده شده است . البته ارائه چنین حقی به این معنی نیست که زن نمی تواند از شوهرش طلاق بگیرد .

مطابق شرع اسلام هیچ مردی حق ندارد بیشتر از چهار زن در نکاح داشته باشد . داشتن چهار زن مشروط به این است که مرد ما بین زن های خود اعتدال ایجاد کند و از لحاظ مالی و عاطفی و رفاهی تفاوتی بین آنها نگذارد .

از لحاظ شرعی علاوه بر داشتن همسر اول ، اختیار کردن همسر دیگر مانع شرعی ندارد و هم در مذهب اهل تشیع و اهل تسنن این موضوع ذکر شده است . البته در مذهب شیعه داشتن همسر صیغه ای علاوه بر داشتن چهار همسر نیز اشکالی ندارد و مانع شرعی برای آن وجود ندارد . ولی در مذهب اهل تسنن ازدواج غیر دائم و به صورت صیغه ای حرام است .

چرا ازدواج مجدد مانع قانونی دارد ؟

در قوانین کشور ایران علاوه بر مسائل فقهی و اسلامی ، مسائل عرفی نیز مورد توجه قرار گرفته است . طبق ماده 16 قانون حمایت از خانواده اگر مردی بدون رضایت همسر اول خود زنی اختیار کند ، خواه دائم یا موقت ، حق طلاق برای زن ایجاد می شود . دلیل این مساله هم این است که زن به دلیل داشتن احساسات بالا ، با ازدواج مجدد همسرش ، در عسر و حرج قرار خواهد گرفت . به دلیل حساسیت این موضوع ، قانون حق طلاق برای زن را ، در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زن را به او داده است .

ازدواج دوم مرد می تواند باعث تحقیر زن در جامعه و خانواده بشود . به این دلیل حتی اگر مرد مابین زن هایش اعتدال ایجاد کند ، اما از نظر روحی زن در سختی و مشقت قرار خواهد گرفت و به همین دلیل قانون ، به دلیل نفی قاعده حرج ، از بابت ماده 16 قانون حمایت خانواده به زن اجازه طلاق خواهد داد .

طبق بند 12 شروط ضمن عقد ازدواج در قباله ازدواج ، که قید شده : « اگر زوج بدون رضایت زوجه ، همسر دیگری اختیار کند و … و زوج نیز بدون اجازه زن اولش ، همسر دیگری اختیار کرده باشد ، زوجه وکیل زوج برای طلاق خواهد بود و می تواند برای گرفتن طلاق از زوج اقدام کند .

در ناصح یار بخوانید!  راه های حذف طلاق از شناسنامه

راه هایی که مرد می تواند زن دوم بگیرد !

راه های ازدواج مجدد زوج
راه های ازدواج مجدد زوج

طبق ماده 16 قانون حمایت از خانواده ، مصوب سال 1353 ، مرد نمی تواند زن دوم اختیار کند ، مگر با شرایط زیر :

 • رضایت همسر اول 
 • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
 • عدم تمکین زن از شوهر
 • ابتلای زن به امراض صعب العلاج موضوع بند های 5 و 6 ماده 8 
 • محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8 
 • ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8 
 • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
 • عقیم بودن زن
 • غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 

برای جواب این سوال رویه دادگاه ها در سراسر کشور یکسان نیست و نمی توان جواب قطعی به این موضوع داد ولی باید به چند نکته توجه کرد .

 • اثبات ازدواج موقت ، به دلیل عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ثبت ازدواج و ثبت آن در شناسنامه زوج دشوار است .
 • در صورت اتمام مدت ازدواج موقت ، اثبات آن برای زوجه مشکل است .
 • صدور حکم طلاق از طرف زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج صحیح است ، زیرا طرفداران این موضوع بر این باور هستند که ازدواج موقت و دائم تفاوتی ندارند و هر دوی آنها ازدواج محسوب می شود و نشانه تخطی زوج می باشد ، و زوجه می تواند به دلیل ازدواج مجدد زوج از دادگاه تقاضای طلاق ، مبنی بر شرط 12 سند عقد نامه دهد .

ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه و تکلیف زوجه برای طلاق

اگر ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه ، به دلایلی که در بالا ذکر شد ، صورت بگیرد ، زن اول می تواند به استناد بند 12 عقد نامه تقاضای طلاق کند . اگر زن بتواند رأی دادگاه مبنی بر تحقق شرط 12 عقد نامه ، را بگیرد ، می تواند وکیل خود از طرف زوج برای انجام طلاق شود .

مجازات ازدواج مجدد زوج
مجازات ازدواج مجدد زوج

مجازات ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر اول

در ماده 17 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و همچنین ازدواج دائم ، بدون اجازه همسر اول ، جرم معرفی شده بود ، و برای آن مجازات نیز تعیین شده بود ، که بعد از انقلاب با نظر شورای نگهبان ، این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد .

در ناصح یار بخوانید!  دختر باکره و قوانین مربوط به ازدواج آن

طبق ماده 49 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ، جرم بوده و مجازات آن ، جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت می باشد . 

نکته حائض اهمیت این است که ازدواج مجدد زوج ، بدون اجازه دادگاه و همسر اول و همچنین عدم ثبت واقعه ازدواج موقت ، جرم نیست . حتی اگر مردی بدون اجازه همسر اول و دادگاه به هر شکلی ، ازدواج دوم خود ار ثبت کند ، جرم عدم ثبت واقعه ازدواج را مرتکب نشده است .

زن اول با اثبات ازدواج مجدد زوج بدون اجازه وی ، می تواند از دادگاه به استناد تحقق بند 12 ، سند نکاحیه تقاضای طلاق بنماید و به دلیل اینکه زن ، وکیل طلاق می شود ، می تواند مهریه و حق و حقوقات خود را نیز از زوج مطالبه کند .

 • نکته مهم : در صورتی که زوج شرط 12 مندرج در عقد نامه را امضا نکرده باشد ، زوجه می تواند به دلیل عسر و حرج ، به استناد بند 10 ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ، از دادگاه تقاضای طلاق بنماید .
 • نمونه دادخواست ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکین زوجه

ریاست محترم دادگاه خانواده

سلام علیکم  

احتراماً به استحضار می رساند

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره ……. مورخ . دفترخانه شماره …….. شهرستان …… با خوانده عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم . حاصل زندگی مشترک در طول مدت …….. تعداد . فرزند پسر/دختر /بدون فرزند می باشد . خوانده به مدت . ماه/سال، بدون دلیل موجه قانونی و شرعی و بدون اجازه اینجانب منزل مشترک را ترک کرده اند . اینجانب علاوه بر مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره ……. تاریخ .. برای ایشان ارسال نمودم که حاضر به تمکین نشدند . ایشان نهایتاً به موجب دادنامه شماره …….. تاریخ .. محکوم به تمکین شدند اما همچنان حاضر به تمکین و انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به اینجانب نمی باشند . با شرایط ایجاد شده بنده دچار عسر و حرج شده و ادامه این وضعیت برایم غیرقابل تحمل شده است . لذا با توجه به شرح خواسته و به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد را استدعا دارم  .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.