سریع ترین راه طلاق توافقی بدون نیاز به وکیل + نکات طلایی

چرا طلاق توافقی؟ طلاق توافقی بدون وکیل چقدر طول میکشه

تعریف طلاق توافقی : توافق زوجین برای پایان دادن به زندگی مشترک و جدا شدن از هم دیگر را طلاق توافقی می گویند . و باید طرفین بر سر تمامی مسائل از قبیل حضانت فرزندان ، ملاقات آنها ، و مسائل مالی از جمله مهریه و نفقه و … به توافق و تفاهم برسند .

لازم به ذکر است که تمام توافقات زوجین در خصوص مسائل مالی و حضانت و ملاقات فرزندان در حکم دادگاه ثبت خواهد شد و پس از صدور حکم ضمانت اجرای قانونی خواهد داشت .

طلاق توافقی را که به نقل از ویکی پدیا می‌توان معادل  uncontested divorce در نظر گرفت . چون طرفین در مورد همه چیز توافق دارند .

چگونگی درخواست طلاق توافقی

مراحل طلاق بصورت توافقی

مرحله اول : توافق زوجین جهت انجام طلاق توافقی که باید طرفین در خصوص مسائل مالی از جمله مهریه و نفقه و … و همچنین حضانت فرزندان و ملاقات آنها در صورت وجود فرزند به تفاهم و توافق برسند .

مرحله دوم : ارائه دادخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده  

مرحله سوم : مراجعه به دفتر الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست طلاق بصورت توافقی 

زوجین با پرداخت هزینه دادرسی و انجام امضا الکترونیک زوج و زوجه دادخواست ثبت خواهد شد و مدت 3 روز باید جهت ارسال پیامک دادگاه منتظر بمانند .

مرحله چهارم : پس از دریافت پیامک و مسخص شدن زمان رسیدگی زوجین به دادگاه مراجعه می کنند . با توجه به قانون حمایت خانواده جدید مصوب 1391/12/01 داوری در طلاق حذف شده است و جای آن مشاوره خانواده اجباری شده است . در این مرحله دادگاه زوجین را جهت انجام مشاوره به واحد مشاوره معرفی می کند .

نکته : لازم به ذکر است که این رویه در شهرهای مختلف ایران متغیر است و در اکثر شهرهای کوچک هنوز هم قرار داوری صادر می شود و زوجین قبل از مراجعه به مشاوره خانواده باید هر کدام یک داور از اقوام درجه یک و یا درجه دوم خود را جهت داوری به شعبه مربوطه معرفی می کنند و پس از عدم حصول نتیجه به مشاوره مراجعه می کنند .

مرحله پنجم : مشاوره خانواده ضمن دعوت زوجین به صلح و آشتی و پرسیدن دلایل طلاق در مورد توافقات زوجین سوال کرده و تمامی توافقات آنها را در برگه مشاوره مکتوب و به امضای زوجین می رساند . برگه امضا شده به شعبه مربوطه ارجاع داده می شود.

 لازم به ذکر است در برخی شعب قبل از قرار داوری و انجام مشاوره قاضی قرار رسیدگی صادر و خود به شخصه با زوجین صحبت می کند و آنها را به صلح و آشتی دعوت و در صورت عدم تمایل زوجین قاضی تمامی توافقات را مکتوب و قرار داوری و انجام مشاوره را صادر می کند .

مرحله ششم : پس از صدور حکم عدم امکان سازش زوجین ، به هر یک از زوجین یک برگه از حکم صادر شده تسلیم می شود و مدت 20 روز جهت هرگونه اعتراض نسبت به حکم به زوجین وقت داده می شود تا درصورت اعتراض در این مدت اعتراض خود را به شعبه مربوطه تسلیم نمایند .

مرحله هفتم : پس از صدور حکم و عدم اعتراض زوجین و نهایی شدن حکم عدم امکان سازش زوجین به دفتر ثبت طلاق مراجعه و طلاق با حضور زوجین و شاهد ها ثبت و به امضا زوجین می رسد .

 • چند نکته
 • 1 _  زوجه قبل از ثبت طلاق باید آزمایش عدم بارداری خود را تسلیم دفترخانه نماید .
 • 2 _  زوجه در صورت باکره بودن باید برگه بکارت خود را از دکتر مربوطه یا پزشکی قانونی اخذ و به دفترخانه تحویل دهد .
 • 3 _  در تمامی مراحل دادگاه زوجین می توانند برای خود وکیل اختیار کنند و لازم به حضور هیچ کدام از آنها در تمامی مراحل رسیدگی نیست .( البته در مرحله مشاوره و آزمایش زوجه حضور زوجین الزامی است . )
 • مدارک مورد نیاز برای طلاق بصورت توافقی
 • 1 – اصل سند ازدواج
 • ( در صورت مفقود شدن سند تهیه رونوشت ازدواج از محل دفتری که در آن ثبت ازدواج زوجین انجام شده است .
 • 2 _ شناسنامه زوجین 
 • 3 _ کارت ملی زوجین 

توافق زوجین ( طلاق تفاهمی ) 

 فقه امامیه و قانون مدنی :

در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق با توافق طرفین است . در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند .

طلاق خلع بر اساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در آن زن و شوهر در ازای طلاق می دهد ممکن است به اندازه مهر یا کمتر یا بیشتر از آن باشد ( مواد 1146 و 1147 قانون مدنی ) . 

بعضی از حقوقدانان گفته اند : در فقه امامیه و قانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده است ؛ زیرا طلاق ناشی از اراده مرد و حق و اختیار اوست و رضایت یا عدم رضایت زوجه نمی تواند اثری در موضوع داشته باشد . 

این نظر مبتنی بر یک مفهوم مضیق بر یک مفهوم مضیق و محدود از طلاق با توافق است . اگر مقصود از طلاق با توافق این باشد که اراده زن مانند اراده مرد و به همان اندازه در طلاق مؤثر باشد و طلاق یک قرارداد بین زوجین تلقی شود ، یا لااقل صرف توافق اراده زن و شوهر مبنای حکم دادگاه به طلاق باشد ، طلاق با توافق بدین معنی در فقه امامیه و قانون مدنی پذیرفته نشده است .

طلاق با توافق در قانون جدید حمایت خانواده :

در قانون حمایت خانواده 1391 ، علاوه بر طلاق به اراده زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی ، طلاق دیگری با عنوان « طلاق توافقی » پذیرفته شده که ظاهرآ منحصر به طلاق خلع یا مبارات نیست .

چنانچه اشاره شد ، این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده 1353 سابقه داشت و تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرر داشته بود : « … در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست .» برابر این تبصره ، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقررات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند . اما بعد از مدتی به علت اشکالات عملی ، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 ، رجوع به دادگاه ، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق ، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش ، لازم شناخته شده است .

اما امروزه ، طبق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 ماده واحده 1371 منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق بصورت توافقی مقرر گردیده است . ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر داشته است : « در صورتی که زوجین ، متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد . 

در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند . در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را ، با مشخص کردن موارد توافق ، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند .» 

بنابراین ، در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است . این مرکز برابر ماده 19 قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش ، سازش نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش ، با مشخص کردن موارد توافق ، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است .

ماده 26 قانون جدید در این زمینه مقرر داشته است : « در صورتی که طلاق ، توافقی یا به درخواست زوج باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ، حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق ، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند .»

حال با توجه به مواد 25 و 26 قانون جدید این مسأله مطرح می شود ، که منظور از طلاق توافقی چیست ؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند ، یا معانی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است ؛ یعنی طلاق بصورت توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد ؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق می کنند ؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند ، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند .  

 

مطالب مرتبط
در ناصح یار بخوانید!  حقوق زن [ بررسی جامع حقوق مادی و معنوی زن در زندگی زناشوئی ]
 • سوال ؟ 

 انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است ؟

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از از آنها ممکن است . ماده 25 قانون حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است .

با این وجود می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ و می تواند قابل قبول باشد . و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد . اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف دشوار به نظر می رسد ؛ زیرا گواهی عدم امکان سازش به هر یک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفا قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند .

البته زوجین می توانند با توافق « اعلان انصراف » نمایند و دراین صورت گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد . 

همچنین طرفین می توانند از ارائه حکم به دفترخانه ثبت طلاق ظرف مدت مقرر ( سه ماه ) خودداری کنند که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . ( ماده 34 قانون جدید حمایت خانواده ) .

مدت زمان طلاق بصورت توافقی ؟

در طلاق توافقی و با توجه به توافقات انجام شده بین زوجین که مهمترین مسئله در دادرسی می باشد و مدت زمان دادرسی را کوتاه می کند مدت زمان طلاق توافقی با توجه سپری کردن مراحل ذکر شده در بالا حداقل مدت یک ماه طول خواهد کشید . که این مدت زمان می تواند نسبت به شهرهای مختلف تفاوت داشته باشد .

 طلاق توافقی در شهرهای مختلف ایران چگونه است ؟

طلاق توافقی در شهرهای مختلف هیچ تفاوتی ندارد و هر شخص در هر شهر در ایران باید تمام مراحل ذکر شده را سپری کند و همان زمان لازم که حدود یک ماه خواهد بود را باید سپری کند و فقط این امکان وجود دارد که در کلان شهر ها مدت زمان طلاق توافقی به 45 روز تا 2 ماه طول بکشد .

 

 • شرایط جدید طلاق با توافق در ایران در سال جدید

طبق روال گذشته باید برای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می شد و دادخواست طلاق توافقی ثبت می گردید . اما از تاریخ 1397/09/05 بخشنامه ای نسبت به مدیران دفاترالکترونیک قضایی صادر شد که طی آن این دفاتر در مراکز اعلام شده قادر به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاوره خانواده نیستند .

متن کامل بخشنامه 

زوجین متقاضی طلاق توافقی از تاریخ انتشار این بخشنامه باید در سایت www.zaman.behzisti.net مربوط به سازمان بهزیستی با همکاری قوه قضائیه ثبت نام کنند .

لازم به ذکر است لیست شهرهایی که فعلا شامل این نوع ثبت نام می باشند در سایت مذکور اعلام شده است و در شهرهایی که این سامانه رونمایی نشده است دفاتر الکترونیک قضایی باید زوجین را به اداره بهزیستی همان شهر راهنمایی کنند .

نحوه کار سامانه تصمیم مربوط به اداره بهزیستی

 

طلاق توافقی

 

شهروندان محترم که متقاضی طلاق ( توافقی ، یکطرفه به درخواست زوج ، یکطرفه به درخواست زوجه ) می باشند باید طبق فرآیند ذیل جهت تشکیل پرونده اقدام کنند .
1- مراجعه متقاضی به سایت zaman.behzisti.net
2- نوبت گیری اینترنتی متقاضی
3- مراجعه متقاضی به مرکز جامع مراقبت از خانواده طبق نوبت دریافتی
4- پذیرش و ارزیابی اولیه ( حدود 40 دقیقه ) در مرکز جامع مراقبت از خانواده
5- ارجاع پرونده به مراکز مشاوره یا کلینیک های مددکاری توسط مرکز جامع مراقبت از خانواده
6- مراجعه متقاضی به مرکز مشاوره یا کلینیک مددکاری منتخب مرکز جامع مراقبت از خانواده
7- برگزاری جلسات مشاوره ، مددکاری و … در مرکز مشاوره یا کلینیک مددکاری
8- اعلام نظر مراکز مشاوره یا کلینیک های مددکاری پس از 45 روز
9- ارجاع فرم اعلام نظر به مرکز جامع مراقبت از خانواده توسط مرکز مشاوره یا کلینیک مددکاری
10- اگر جلسات مشاوره و مددکاری منجر به سازش شود ، پرونده توسط واحد ارجاع بایگانی می شود .
11- اگر نتیجه پرونده عدم سازش باشد ،پرونده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال خواهد شد .
نکته قابل توجه اینکه کل فرآیند اینترنتی است و نوبت گیری ، ارجاع و پاسخ دهی مراکز مشاوره یا کلینیک های مددکاری اینترنتی خواهد بود .

در ناصح یار بخوانید!  فسخ ازدواج

ضمنآ لیست شهرهای دارای سامانه تصمیم بر روی نقشه بالا حک شده است .

هزینه های مشاوره خانواده 

میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین می گردد :
هزینه حق المشاوره یک جلسه ۴۵ دقیقه ای

طلاق توافقی

روش کار مراکز غربالگری و مشاوره خانواده

ماده 43 _ مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه می شود،  نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به موسس مرکز مشاوره اعلام نمایند . موسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاوران هر سه حوزه، حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از موسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر کننده در پرونده مربوط، مطرح و  حسب مورد اقدامات ذیل را انجام دهد :

الف ـ در صورت انصراف از طلاق موضوع را با تنظیم سازش نامه به دادگاه اعلام می نماید .
ب ـ در صورت عدم حصول توافق کلی پس از انجام خدمات مشاوره ای، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات طرفین و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می نماید .
پ ـ در صورت توافق در طلاق، سازش نامه را با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام می نماید .
ت ـ در صورت تقاضای طرفین مبنی بر تمدید مهلت، پس از اخذ نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره  بر اساس نظر کمیته فنی به مدت حداکثر ۴۵ روز اقدام و نتیجه را بر اساس بندهای الف و ب و ج به دادگاه گزارش می کند .

تبصره۱ ـ در طلاقهای توافقی حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است، و لو اینکه زوجین یا یکی از آنها دارای وکیل باشد .

تبصره۲ ـ مراکز مشاوره موظفند با رعایت ماده ۵۳ آیین نامه، نتیجه خدمات مشاوره ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند .

ماده 44 _ در طلاقهای توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یکی از آنها مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آنها با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امکان پذیر نباشد،‌  انجام خدمات مشاوره خانواده می تواند با حضور وکیل یا وکلای آنان انجام شود .

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق با توافق)

مشخصات‌ طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
خواهان مشخصات یک از زوجین
خوانده مشخصات یک از زوجین
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری
تعیین خواسته و بهای آن صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره … دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره …       2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجین          3ـ  تصویر مصدق شناسنامه فرزند/ فرزندان (در صورت وجود فرزند)           4ـ وکالتنامه
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلام علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده، محرز و مسلم است.

ثانیا”؛ با لحاظ اینکه موکل و خوانده، از هر جهت، برای جدایی به توافق رسیده‌اند.

ثالثا”؛ با توجه به اینکه موکل و خوانده، آمادگی کامل دارند که هر زمان دادگاه محترم مقرر نماید، داوران خویش را معرفی نمایند.

لذا مستدعی است نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) فیمابین موکل و خوانده، وفق مقررات ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات عدالت‌گستر خویش را بذل عنایت وافر فرمائید.

 

                                                                                                                      با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

 

 

                                 امضاء خواهان                                                                      امضاء خوانده

مزایای توافق در طلاق

 • 1 _ کوتاه بودن زمان دادرسی و صدور حکم عدم امکان سازش
 • 2 _ عدم تشکیل پرونده های مختلف از جمله مهریه ، نفقه و … در شعب مختلف دادگستری
 • 3 _ جلوگیری از مراجعات پی در پی زوجین به دادگاه
 • 4 _ کم شدن استرس و نگرانی طرفین و به ویژه فرزندان
 • 5_ دخالت مستقیم زوجین در طلاق و شرایط  مورد توافق

معایب طلاق بصورت توافقی

 • 1 _ عدم اطلاع رسانی به خانواده های زوجین : با توجه به کوتاه بودن روند طلاق توافقی ، زوجین خانواده ها را مطلع نمی کنند و خانواده ها وقتی متوجه موضوع می شوند که طلاق صورت گرفته و امکان مداخله آنها برای حل مشکل وجود ندارد .
 • 2 _ پشیمانی پس از طلاق : اکثر زوجین پس از طلاق پشیمان می شوند ، چون اکثر این طلاق ها بر اثر عصبانیت و یا سوء تفاهم پیش آمده است .
 • 3 _  پشیمانی اکثر خانم ها پس از طلاق توافقی : اکثر خانم ها با توجه به اینکه در طلاق توافقی اکثر حقوقات شرعی خود را در قبال طلاق بذل می نماید پس از ثبت طلاق بخاطر بذل حقوقات شرعی خود پشیمان می شوند .
 • 4 _ بر هم خورده شدن توافقات انجام شده در صورت انقضای مدت حکم : در صورتی که زوجین به هر دلیلی در مدت 3 ماه تعیین شده توسط دادگاه گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه طلاق تحویل ندهند حکم ارزش قانونی خود را از دست داده و تمامی توافقات انجام شده کان لم یکن تلقی می شود .در صورتی که زوجین بخواهند دوباره از هم جدا شوند باید تمام مراحل سپری شده را از اول انجام دهند.
6 نظرات
 1. mostafa می گوید

  سلام ممنون از مشاوره های خوبتون و به موقع که آدم رو متتظر نمی گذارید .

  1. محمد ناصح منصوری می گوید

   سلام دوست عزیز
   گروه کارشناسی ناصح یار تمام سعی و تلاش خود را خواهد کرد تا بتواند خدمات در خور شأن مردم عزیز ایران را ارائه دهد.
   امید است به جواب سؤالاتتون رسیده باشید.

 2. سیما می گوید

  خیلی ممنون بابت مطلب بسیار خوبتون. خیلی کامل و شیوا توضیح دادید.

 3. داود می گوید

  مطالبتون عالیه

 4. محسن می گوید

  نمیشه…. جهت انجام مراحل کار ایا حتما در مرکز استان قابل انجام است یا در شهرستان هم انجام خواهد؟ پذیرفت؟ و برای ثبت در سامانه من محل اسکانم در استانی دیگر هست و همسرم بنابه دلایل اختلافات در استان خودش مستقره….. باید حتما من در استان محل مستقر همسرم درخواست بدم؟ با سپاس فروان از راهنماییهای شما.

  1. محمد ناصح منصوری می گوید

   محسن عزیز سلام
   چی نمیشه ؟
   جهت انجام مراحل کار حتماً لازم نیست در مراکز استان اقدام بکنید و در شهرستان محل زندگیتون هم میشه اقدامات لازم رو انجام بدید .
   برای ثبت نام در سامانه هم می تونید در استان خودتون ثبت نام بکنید ولی اگر محل ثبت ازدواجتون شهرستان محل زندگی همسرتون باشه ، در نهایت برای مراحل قضایی باید به شهر محل سکونت همسرتون برید و ادامه مراحل رو سپری کنید .
   لازم به ذکر است خدمتتون عرض بکنم که مراکز غربالگری هنوز در تمام استان ها فعال نیست و روند دادخواست طلاق به صورت قبل و مراجعه و ارائه دادخواست به دفاتر الکترونیک قضایی و سپس مراجعه به دادگاه و … خواهد بود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.