مرور رده

طلاق

طلاق از جمله مفاهیمی است که ناشی از روابط و کنشهای متقابل انسان ها جهت رفع نیازها و غرایز طبیعی در زندگی اجتماعی است که گاهآ تحت عناوین مختلف با شرایط خاص مربوط به هر عصر، اعمال می‌شده است . انسان از دیرباز و از زمانی که اقدام به تشکیل خانواده و نکاح کرده است با جدائی آشنایی داشته و به اشکال مختلف در حیات زناشوئی مشترک خود را به کار بسته است.

نام یکی از سوره های قرآن کریم نیز« طلاق» است و خدای متعال در سوره طلاق و بقره کلمه طلاق را چندین مرتبه آمده است.

نفاق ریشه در ادبیات عرب دارد و در بادی امر می بایست به لغت عرب مراجعه کرد و سپس به بررسی فارسی پرداخت .

اینک که ریشه لغوی آن در ادبیات عرب آورده شده ، معانی جدایی در زبان فارسی نیز، به دلیل ارتباط نزدیک معانی لغوی و اصطلاحی این لغت در فقه و حقوق ، همانند معنایی است که در ادبیات عرب ملحوظ شده و استعمال می شود .

تاریخچه طلاق : هر آنچه که باید در مورد طلاق بدانید.

طلاق از جمله مفاهیمی است که ناشی از روابط و کنش‌های متقابل انسان ها جهت رفع نیازها و غرایز طبیعی در زندگی اجتماعی است. که گاها تحت عناوین مختلف ، با شرایط خاص مربوط به هر عصر، اعمال می‌شده است .
ادامه مطلب ...