ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج

در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق گیرد .

موانع ازدواج

موانع ازدواج در حقوق ایران

موانع ازدواج در حقوق ایران شوهر داشتن ، داشتن چهار زن دائم ، عده زن ، قرابت در حدود معین ، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق ، کفر ،لعان ، احرام می باشد .

به بالای صفحه بردن