شروط ضمن عقد ازدواج

در نکاح مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق گیرد .

فسخ ازدواج

فسخ ازدواج

فسخ ازدواج دارای قواعدی ویژه ای است که با احکام خیارات در قراردادهای مالی یکسان نیست .

موانع ازدواج

موانع ازدواج در حقوق ایران

موانع ازدواج در حقوق ایران شوهر داشتن ، داشتن چهار زن دائم ، عده زن ، قرابت در حدود معین ، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق ، کفر ،لعان ، احرام می باشد .

رجعت

رجعت

رجعت بازگشت به وضع قبلی زندگی زن و مرد قبل از پایان « عده » در طلاق رجعی است .

قوانین مربوط به ازدواج دختر باکره

دختر باکره و قوانین مربوط به ازدواج آن

دختر باکره : نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده ، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند …

دختر باکره و قوانین مربوط به ازدواج آن ادامه مطلب »

لعان

لعان

لعان از ریشه « لعن» به معنی طرد و دور کردن از رحمت خداوند می باشد و از نظر شرعی شهادت مورد تایید همراه با سوگند توسط زن و شوهر در حضور قاضی است .

ایلاء ، سوگندی که نباید یاد کرد

در اصطلاح فقهی به معنی سوگند یاد کردن به خداوند یا صفتی از صفات او در مورد ترک عمل زناشویی با همسر در مدتی بیش از چهار ماه یا بیشتر است .

به بالای صفحه بردن